Evropské projektové dny "Umění žít spolu"

23.6.2016

Hlavním úkolem soutěže "Umění žít spolu" bylo sestavení návrhu programu projektového dne, který měl umožnit veřejnosti, zejména mladým lidem, seznámení se s problematikou inkluze a kulturní rozmanitosti v místním regionu.

Program akce mohl organizátor naplánovat dle svých představ jako projektový den, kterého se účastnili nejen mladí lidé, ale celá veřejnost. Aktivity mohly probíhat jak v instituci, tak ve venkovních prostorech a mohly se skládat z formální i neformální části. Akce či její část mohla být otevřená široké veřejnosti, například zástupcům obce nebo regionu, mladým lidem, pracovníkům s mládeží, vzdělavatelům, zaměstnavatelům a dalším hostům.

Prezentace Erasmus+ v rámci programu projektového dne byla zajištěna Domem zahraniční spolupráce. Po celý průběh akce byly k dispozici bannery programu ERASMUS+. Současně bylo možné distribuovat informační a propagační materiály tohoto programu.

Soutěže se mohli zúčastnit regionální partneři DZS, studentské kluby, spolky a organizace působící v oblasti práce s mládeží.

Návrh programu se mohl předkládat ve 3 níže uvedených kategoriích:

A. Strukturovaný dialog
B. Aktivní společný den
C. Prezentace úspěšně realizovaných projektů Erasmus+

Výherci soutěže byli vybráni odbornou hodnotící komisí na základě těchto kritérií:

  • Rozsah a kreativita plánovaného programu.
  • Šíře spolupráce s ostatními partnery v regionu.
  • Dosavadní zkušenost v oblasti inkluze a kulturní rozmanitosti.
  • Počet aktivně zapojených osob do projektového dne.
  • Počet pozvaných účastníků na projektový den.
  • Různorodost mediální propagace akce.
  • Budou zapojeny i osoby s jakýmkoli typem znevýhodnění.

Odborná hodnotící komise vybrala 13 úspěšných žadatelů z různých regionů České republiky. Vybrané instituce, které splnily podmínky zadání soutěže, tak získaly finanční podporu na uspořádání vlastního projektového dne v období od 18. dubna do 17. července 2016, který přiblížil veřejnosti problematiku inkluze a kulturní rozmanitosti a další informace týkající se programu ERASMUS+.

Zpět na přehled aktualit