ZŠ Rokycany, Míru

(9. května)

Pod názvem „Evropa na dosah“ škola pojala Evropský den jako naplnění mezipředmětových vztahů. Cílem bylo seznámit žáky s jednotlivými státy, naučit je pracovat samostatně, připravovat si úkoly na zadané téma, spolupracovat ve skupině a umět prezentovat ostatním zpracované úkoly. Zábavnou formou si žáci uvědomili rozdílnosti jednotlivých kultur, ale také zároveň sounáležitost s evropským kulturním dědictvím. Celá škola se rozdělila do 12 skupin, které pracovaly na vybraném státu. V každé skupině byly zastoupeny všechny třídy, aby se všichni dobře poznali napříč ročníky. Řecko připravovalo tradiční lidový tanec, Španělsko a Itálie zastavení na zajímavých místech s tanečním a hereckým vystoupením, pizzou, Rakousko připravilo valčík, Rusko nastudovalo divadelní ztvárnění bajky, jinde se chystaly francouzské sýry, letní chorvatské saláty a podobně. Všechny státy spojovalo několik prvků: státní symboly, zeměpisné i kulturní údaje, informace o školství a základní slovní zásoba. Na závěr se státy představily se svými výsledky v tělocvičně, kde se účastnili pozvaní hosté z okolí školy.

Zpráva z projektu - ZŠ Rokycany, Míru

Odkazy

Článek v tisku

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne