ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

(21. května)

Budovy školy v Děčíně, U Zámečku a Teplická se tento den proměnily v Evropu s jejími státy a její kulturou. Aktivně se zapojili žáci školy, kteří mají téma Evropy jako součást Školního vzdělávacího programu. Žáci během školního dne putovali po 10 třídách, 10 evropských zemích. Žáci se na stanovišti seznámili s informacemi o dané zemi, plnili různorodé úkoly a získávali jako skupina body. Pedagogicky přínosná byla právě různorodost úkolů napříč různými předměty a dovednostmi. Skupiny s nejvyšším počtem bodů byly na slavnostním vyhlášení na konci školního dne vyhodnoceny a odměněny. Drobné odměny získaly všechny zúčastněné skupiny. Evropský den navštívili i významní regionální pracovníci v oblasti vzdělávání a regionální televize.

Zpráva z projektu - ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne