ZŠ Kaplice, Omlenická

(29. května)

Evropský den si škola v Kaplici nazvala „Poznej Česko a sousední státy“. Po slavnostním zahájení, uvítání dětí z rakouského Reinbachu a ostatních hostů, se žáci rozdělili do dvou tříd.  Byly zahájeny prezentace zaměřené na Českou republiku a sousední státy - Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko. Děti za pomocí učitelů připravily prezentace jednotlivých států s využitím interaktivní tabule, obrázků, výtvarně pojatých kulis, tance, zpěvu a doplňkových aktivit - soutěže, hry, hádanky, malování. Projektový den byl zakončen sportovními soutěžemi a turnajem ve florbalu.

Odkazy

Článek v tisku (.pdf)

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne