ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce

(30. května)

Každá třída zpracovávala pro ostatní třídy zajímavé informace o vybraných zemích Evropy. Učitelé s dětmi si povídali o lidech, zvycích, kuchyni, architektuře a kultuře těchto zemí. Ve školní kuchyni se pekla italská pizza a míchaly řecké saláty, ve druhé třídě se stavělo Koloseum, čtvrtá a pátá třída budovala Tower bridge z krabiček od čaje, speciální třídy se vydaly raketou na měsíc a přípravná třída se spřátelila s krakowským drakem. Kromě 3D objektů vytvořily děti mnoho obrázků, hrály, zpívaly a tančily. Akce byla završena netradičními sportovními hrami a celodenní „vycházkou po evropských zemích“. Tady měly děti prokázat znalosti nejen o „své“ zemi, ale také o tom, co viděly na velké výstavce v tělocvičně školy, kterou společně připravily. Taneční kroužek připravil pro přítomné hosty polskou mazurku, francouzský menuet a řeckou zorbu. Pro veřejnost je otevřena výstava prací ve vestibulu místní banky.

Zpráva z projektu - ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce

Odkazy

Článek v tisku (.pdf)

Fotogalerie z projektového dne