ZŠ Brno, Černopolní

(10. června)

Škola při nemocnici nazvala svůj den „Pepek Námořník pluje po Dunaji“. Cílem bylo seznámit žáky s hlavními evropskými metropolemi ležícími na řece Dunaji a podpořit je v uzdravení. V rámci prezentací a her navštívili žáci čtyři města na Dunaji – Vídeň, Bratislava, Budapešť, Bělehrad – a objevovali jejich tajemství. Před cestou učitelé a žáci vyrobili velkou stolní hru s mapou a papírovou lodičku, která postupně putovala po Dunaji. Postupně, pomocí hodů kostkou, propluli řekou, kde plnili úkoly o jednotlivých zemích.

Zpráva z projektu - ZŠ Brno, Černopolní

Odkazy

Článek v tisku (.pdf)

Fotogalerie z projektového dne