MŠ Praha 8, Štíbrova

(14. června)

Mateřská škola nazvala svůj den ,,Se Štíbrovkou po Evropě aneb Evropa na dlani“ a připravila stanoviště pro děti ze školky i pro pozvané děti a rodiče z okolí školky. Uvnitř školy se 4 třídy proměnily na 4 sousední státy České republiky a děti je tak poznávaly blíže  formou projektové výuky  - hravou formou se tak dozvídaly o přírodě, kultuře i osobnostech sousedních zemí. Zkusily si mnoho praktických činností: zpívání, vaření, malování, hokej a jiné. Po návštěvě sousedních států pokračovaly na školní zahradě, na stanovištích několika dalších států. Při návratu zpět děti odevzdaly zaplněný „cestovní pas“ a získaly v ČR malou cestovatelskou odměnu.

Zpráva z projektu - MŠ Praha 8, Štíbrova

Odkazy

Článek v měsíčníku Osmička (.pdf)

Fotogalerie z projektového dne