ZŠ a MŠ Opava, Olomoucká

(19. června)

Evropský den probíhal ve zdravotnickém zařízení pod názvem „Znáte dobře naše sousedy?“. Žáci se samostatně nebo s pomocí pedagogů zapojili do vyhledávání zajímavých údajů o okolních státech České republiky, pracovali na počítači, odpovídali na připravené otázky k jednotlivým zemím, připravili tematické nástěnky ve třídách a okusili i tradiční národní pokrmy. Na konci června byla realizována závěrečná část programu ve spolupráci s částí nemocnice pro dospělé pacienty. Účast přinesla škole zkušenosti se zapojením všech žáků do netradiční projektové výuky, prohloubení vztahů s odděleními Psychiatrické nemocnice Opava, upevnění znalostí o sousedních evropských zemích.

Zpráva z projektu - ZŠ a MŠ Opava, Olomoucká

Odkazy

Článek v tisku (.pdf)
Televizní reportáž z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne