ZŠ a MŠ Ostrava, Kosmonautů

(18. června)

Na Evropský den s názvem "Have Fun and Learn in Europe" si žáci starších ročníků připravili prezentace zvolených evropských zemí a vymysleli různorodé úkoly pro mladší spolužáky. Připravili stanoviště, kde žáci nižších ročníků plnili úlohy. Do zadávání úkolů se zapojili i hostující zahraniční středoškoláci. Získané body určily vítěze a na závěr projektového dne byly předány medaile. Žáci devátého ročníku organizovali soutěž v prezentování evropských zemí, hodnotili plakáty i elektronické prezentace, které přišly předvést mladší ročníky. Další třídy připravily dramatizaci, tančily i ochutnávaly jiné kultury. Nejmladší účastníci si připravili výstavku plakátů v prostorách školy. 

Zpráva z projektu - ZŠ a MŠ Ostrava, Kosmonautů

Odkazy

Fotogalerie na stránkách školy

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne