SOŠ svaté Zdislavy, Praha 2

(12. června)

Škola v Ječné ulici vytvořila evropský den pod názvem „Nositelé evropské vzdělanosti – přínos pro slovanské národy. Výsledkem projektu byla exkurze do historie a geografie, slovesného, hudebního a výtvarného umění, filozofie a zejména do oblasti křesťanství. Na projektu participovali učitelé i žáci škol společně, každý podle svých schopností, zájmů a možností. Shromáždili údaje z míst působení sv. Cyrila a Metoděje, křesťanských patronů Evropy, tj. z Řecka, Itálie, Balkánu a slovanských zemí. Regiony prezentovali pomocí plakátů, schémat, promítání, literárního pásma, hudební produkce, pěveckého vystoupení, ochutnávek typických jídel a osobního doprovázení návštěvníků - jednotlivců i školních tříd. Návštěvníci měli možnost nabyté poznatky uplatnit v soutěžní hře, která kontinuálně prolínala všemi prostory budovy školy a setkala se s mimořádným zájmem.

Zpráva z projektu - SOŠ svaté Zdislavy, Praha 2

Odkazy

Článek na webu - Arcibiskupství pražské

Fotogalerie z projektového dne