ZŠ a MŠ Město Touškov

(4. června)

Evropský den „Žijeme v Česku, objevujeme Evropu“ realizovala škola v rámci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci nejnižších ročníků se seznamovali s pojmem Evropská unie, pekli buchtu v barvách EU, poslouchali pohádky zemí, kde lidé mluví jinou řečí a ilustrovali je. Starší žáci se zabývali  tradiční romskou rodinou a poznávali dvě romské osobnosti Radoslava Banga a Richard Samka. Uvařili také tradiční romské jídlo pišot. Nejstarší ročníky rozvíjely své vědomosti v dějepisu a zeměpisu, prostřednictvích internetu získávaly nové informace o Itálii, Řecku, Francii a Španělsku. Výsledkem jejich práce bylo výtvarné ztvárnění, součástí Evropského dne pak byla i výstava žákovských prací. Evropský den byl součástí oslav 470. výročí založení Města Touškov.

Zpráva z projektu - ZŠ a MŠ Město Touškov

Odkazy

Článek v Plzeňském deníku (.pdf)
Článek v Učitelských novinách (.pdf)

Fotogalerie z projektového dne