ZŠ a PrŠ Beroun

(24. června)

Každá třída si připravila zajímavou prezentaci jednoho evropského státu. V budově 1. stupně byl připravený program pro žáky školy a předškoláky z berounské mateřské školy, žáky berounských základních škol a škol z regionu. Rozcestníky naváděly cestovatele do různých evropských zemí. Žáci a hosté, ze kterých se stali cestovatelé, si mohli zazpívat písničku, složit obrázek typický pro danou zemi, vyluštit doplňovačku, zahrát si tradiční hru, vybarvit vlajku, ochutnat specialitu uvedených států, kterou připravili žáci střední praktické školy. Do cestovní knihy jim bylo vyznačeno, ve které zemi již byli, a odnášeli si drobný suvenýr na památku. V budově 2. stupně naváděly rozcestníky cestovatele do dalších evropských zemí, vyslechli si krátkou prezentaci jednotlivých států v podání žáků, skládali puzzle známých evropských budov, luštili doplňovačky, házeli míčky do tlamy lochneské příšery, zahráli si pétanque či holandský biliár, lovili ryby a podobně. Seznámili se s historickými i kulturními zajímavostmi dané země, jazykem, měnou, významnými osobnostmi a stavbami, typickým jídlem či dopravním prostředkem. Odměnou za splněné drobné úkoly byly „šeky“, eura nebo měna dané země. Po ukončení putování po evropských státech skupina společně získané peníze věnovala ,,Evropské rozvojové bance“ a vybrala oblast, kterou se rozhodli podpořit. Na výběr měli pomoc obětem přírodních katastrof, ochranu přírody, podporu zdraví, vzdělanost a další možnosti.

Zpráva z projektu - ZŠ a PrŠ Beroun

Odkazy

Článek v tisku (.pdf)

Fotogalerie z projektového dne