ZŠ Mendíků, Praha

Evropský projektový den „Poznáváme Velkou Británii“ v Základní škole Mendíků, Praha (23. října)

Během dne žáci po skupinách postupně navštívili tvůrčí dílny. Dílny pro ně připravovali zejména učitelé školy a starší žáci. Tvůrčí dílny nesly názvy podle témat z Velké Británie:  Královny a hymna,  Čaj o páté,  Irské tance, Po stopách Sherlocka Holmese, Beatles, Odkaz Newtona a Jamese Watta a další. Po skončení bloku dílen se všichni sešli ve svých kmenových třídách a společně s třídním učitelem shrnuli poznatky z celého dne. V rámci dílny o skupině Beatles se účastnící mohli zapojit do ankety o této hudební skupině s využitím interaktivního hlasovacího zařízení. Projektový den navštívili zástupci obce a Rady rodičů. Pro hosty a učitele byla připravena prezentace Programu celoživotního učení.

Zpráva z projektu - ZŠ Mendíků, Praha

Odkazy

Fotogalerie na stránkách školy

Fotogalerie z projektového dne