MŠ a ZŠ Beehive, Praha

Evropský projektový den „Island“ v Mateřské a Základní škole Beehive, Na Šafránce 9, Praha 10 (29. října)

V úvodu dne byly představeny země Evropy a dle obrázků na interaktivní tabuli děti hádaly a poznávaly jednotlivé země. V dalším průběhu dne se pak škola zaměřila na Island.  V interaktivních aktivitách tak žáci poznávali život v této zemi, přírodu, tradice, kulturu, architekturu, hudbu, tanec, kuchyni.  Žáci pracovali ve smíšených skupinách v různě zaměřených dílnách. Výstupem byly plakáty s informacemi, které byly na konci vyučování prezentovány pozvaným rodičům. Proběhla prezentace Programu celoživotního učení pro pozvané rodiče a diskuse s učiteli školy, kteří měli zájem o zapojení do programu.

Zpráva z projektu - MŠ a ZŠ Beehive

Fotogalerie z projektového dne