ZŠ Weberova, Praha

Evropský projektový den „Naše škola v Evropě, Evropa v naší škole“ v Základní škole Weberova, Praha 5 (31. října)

V rámci projektového dne se žáci věnovali vybrané evropské zemi ve všech předmětech. V češtině a literatuře se zaměřili na jazyky zemí a spisovatele. V matematice a fyzice na čísla o dané zemi, rychlost dopravy a vědce. V dějepisu a zeměpisu na základní údaje a události a v hudební výchově na hudbu těchto zemí. Žáci přinesli i předměty a oblečení související s danou zemí. V průběhu dne vytvářeli žáci velké plakáty k jednotlivým zemím, které na konci vyhodnotili a umístili ve škole. Na konci dne proběhla prezentace Programu celoživotního učení.

Zpráva z projektu - ZŠ Weberova, Praha

Odkazy

Fotogalerie na stránkách školy
Fotogalerie na stránkách školy II

Fotogalerie z projektového dne