ZŠ Náměstí Míru, Praha

Evropský projektový den „Holandsko“ v Základní škole pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2 (13. listopadu)

Škola již v minulosti organizovala tematické dny států Evropské unie. Cílem bylo názorně seznámit žáky s jednotlivými státy a multikulturní různorodostí Evropy. Praktickými ukázkami si žáci přiblížili zvyky, jazyk a kulturu v jednotlivých státech. Důležitým cílem bylo pomoci žákům naučit se pracovat samostatněji, spolupracovat ve skupině a umět prezentovat ostatním zpracované úkoly. Tyto dovednosti se škole daří podobnými aktivitami úspěšně u žáků rozvíjet. Žáci nejen zpracovávali informace, také zpívali, vyprávěli krátké příběhy, hráli scénky. Zaměřili se i na jídelníček, geografii, ekonomiku a přírodní bohatství. Žáci zpracovávali prezentace a představení k Holandsku na mnoho různých témat: dřeváky, větrné mlýny, hráze a kanály, tulipány, holandské sýry, Amsterdam, malíři, Komenský a jiné. Závěrečné vystoupení všech skupin žáků na konci dne proběhlo v aule školy a navštívilo ho i mnoho hostů. Projektový den byl zakončen informačním seminářem pro učitele o Programu celoživotního učení, kterého se zúčastnilo mnoho hostů, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpráva z projektu - ZŠ nám. Míru, Praha

Odkazy

Fotogalerie na stránkách školy

Fotogalerie z projektového dne