ZŠ Chyšky

Evropský projektový den „Na návštěvě v Evropě“ v Základní škole Chyšky (19. listopadu)

Projektový den začal společně ve vestibulu školy, kde byli učitelé i žáci seznámeni s průběhem dne a s rozdělením do skupin. Žáci postupně navštívili tři třídy – tři státy: Rakousko, Ukrajinu a Francii. Prezentaci připravili žáci 8. ročníku, v každé třídě byla výstava věcí charakterizující dané státy a jejich osobnosti. V Rakousku se nacházel koutek lyžování v Alpách. V Ukrajině proběhla výstava matrjošek a samovarů. Ve Francii mohli žáci najít obrázky Paříže a koutek Tour de France. Během návštěvy zemí zazněly hymny, základní informace o zemích i jednoduché úkoly. Následovaly také workshopy, například si děti mohly vytvořit vlastní plastickou mapu zemí s pomocí žáků 9. ročníku. V kuchyňce obdržel každý zúčastněný kousek sachr dortu. Na konci dne společně žáci školy shlédli drobné divadelní představení k jednotlivým zemím a shrnuli projektový den.  Proběhla prezentace Programu celoživotního učení pro učitele školy a zástupce obce. 

Zpráva z projektu - ZŠ Chyšky

Odkazy

Článek na stránkách školy

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne