MŠ Synkova, Brno

Evropský projektový den „Cestujeme po Evropě“ v Mateřské škole Synkova, Brno (28. listopadu)

Děti se věnovaly projektu dlouhodobě a „navštěvovaly“ průběžně vybrané země Evropy. Příprava i tvorba probíhala ve spolupráci s rodiči. Význam získání zkušeností za hranicemi České republiky zprostředkovala dětem pohádka „Jak šel Honza do světa“. V rámci projektu pak „navštívily“ v mateřské škole čtyři státy. S Českou republikou se seznámily výrobou buchet, s Velkou Británií výrobou královských šatů a koruny, s Itálií vytvářením barevných obrazů z těstovin, s Rakouskem tvorbou hor ze stavebnic. Děti se o zemích hravou formou také učily a získaly tak různorodé poznatky a dovednosti. Poznaly například vlajky, umístění na mapě a typické znaky zemí. Projektový den navštívila i veřejnost. V dopoledních hodinách se zúčastnili akce zástupci mateřských a základních škol z okolí, zástupci Magistrátu města Brna i Úřadu městské části Brno – Líšeň. Byla pro ně připravena prezentace Programu celoživotního učení. Odpoledne navštívili projektový den rodiče, kdy se setkali s učiteli a zástupci Domu zahraničních služeb.

Zpráva z projektu - MŠ Synkova, Brno

Odkazy

Informace na portálu Brno Líšeň
Fotogalerie na stránkách školy

Fotogalerie z projektového dne