ZŠ Most, Zlatnická

Evropský projektový den „Evropa chanovskýma očima“ v Základní škole v Mostě (5. listopadu)

Pro žáky školy byl tento den ochutnávkou různorodých evropských kultur a jazyků. Projektové dny tato škola využívá jako jednu z metod výuky, během dne škola propojí vyučované předměty a žáci se učí od sebe navzájem. Žáci 2. stupně předem shromažďovali informace o vybraných zemích. Evropské státy byly umístěny ve třídách, kde byla připravena ochutnávka tradičních jídel, představení národních krojů, zpěv hymny, ukázky národních tanců a zábavné úkoly pro mladší spolužáky. Žáci 1. stupně procházeli celou školou a seznamovali se s vybranými evropskými státy. Projektový den navštívili zástupci Domu zahraničních služeb, zástupci z Magistrátu města Most a zástupci Komunitního centra Chanov. Projektový den byl zakončen informačním seminářem pro učitele a další hosty, jak se zapojit do Programu celoživotního učení.

Zpráva z projektu - ZŠ Most

Odkazy

Článek v Mosteckých listech

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne