ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma

Evropský projektový den „Best of Europe“ v Základní a Mateřské škole Mikulovice u Znojma (29. listopadu)

Projektový den probíhal jako veletrh cestovního ruchu. Žáci 9. ročníku připravili výstavu k vybraným evropským státům a připravili prezentaci pro interaktivní tabuli „the best“ – „nej“ ve vybraných zemích Evropy. Žáci 9. ročníku pracovali ve skupinách a ke každé zemi si připravili krátký program – národní písně, tance, ochutnávku jídel, vystoupení v roli významné osobnosti dané země. Součástí programu byly i soutěžní otázky pro hosty. Hosty veletrhu byli žáci ostatních ročníků školy, kteří po jednotlivých třídách navštívili veletrh, pro všechny byl připraven obdobný zážitek. I další hosté se mohli účastnit programu a například od slovenského bači ochutnat ovčí sýr.  Akce se zúčastnili zástupci mateřských a základních škol z okolí a starosta obce, pro které byla připravena prezentace Programu celoživotního učení.

Zpráva z projektu - ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma

Odkazy

Video na YouTube

Fotogalerie z projektového dne