SOŠ Znojemská, Třebíč

Evropský projektový den „Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jak je neznáte“ v Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Znojemská 1027, Třebíč (30. listopadu)

V rámci projektového dne žáci svým spolužákům, pedagogům i veřejnosti interaktivně představili Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Téma bylo zvoleno tak, aby pomohlo žákům i s přípravou na maturitní zkoušky z anglického jazyka. Každá třída zpracovala zvolené téma vztahující se k Velké Británii netradičním způsobem a  předvedla formou krátkého vystoupení. Prezentující mezi sebou soutěžili nejen jako jednotlivci, ale také jako týmy reprezentující své třídy. Zapojeny byly obory: veřejnosprávní činnost, podnikání a truhlář. Proběhlo představení významných osobností Velké Británie z různých oblastí veřejného života.  Žáci se věnovali rozdílům mezi českým a anglickým právem, tradičním jídlům, významným památkám, národním parkům i současnému hospodářství. A to vše s překladem do anglického jazyka. Na konci dne proběhla prezentace Programu celoživotního učení, zhodnocení projektu a vyhlášení výsledků. Přestože 1. místo mohl vyhrát jen jeden, vítězi byli všichni, kdo se do přípravy i realizace zdařilého projektového dne velmi zodpovědně zapojili.

Zpráva z projektu - SOŠ a SOU Třebíč

Odkazy

Článek v Horáckých novinách

Fotogalerie z projektového dne