ZŠ Velký Ořechov

Evropský projektový den „Evropa všemi smysly“ v Základní škole Velký Ořechov (22. října)

Projektový den byl v této škole i dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost.  Akci zahájili společně žáci, učitelé a hosté evropskou hymnou, pozdravy a zpěvy v evropských jazycích. Ve vystoupeních měly své místo i regionální moravské kroje a písně. Školu navštívil hejtman Zlínského kraje, starosta obce i zástupci okolních obcí, škol a dalších regionálních institucí. V rámci dne probíhalo mnoho dílen pro žáky i hosty, beseda s francouzským hudebníkem, seznámení s evropskými pohádkovými postavami, hry a sportovní aktivity. Ochutnávku jídel z evropských kuchyní připravili studenti SOŠ Luhačovice. Zástupci Domu zahraničních služeb představili Program celoživotního učení.

Zpráva z projektu - ZŠ Velký Ořechov

Odkazy

Informace na stránkách školy
Článek na portálu Zlínského kraje

Video z projektového dne

Fotogalerie z projektového dne