Vyhlášení soutěže Evropské dny "Evropa otevřená všem, škola otevřená všem"

Hlavním úkolem soutěže "Evropské dny - Evropa otevřená všem, škola otevřená všem" je sestavení návrhu programu Evropského dne, který umožní žákům i hostům seznámit se s Evropou a Evropany netradičním a kreativním způsobem. Program může škola naplánovat zcela dle svých představ jako celoškolní projektový den s přínosem pro vzdělávání v rámci Školního vzdělávacího programu.

Část této akce na vaší škole by měla být otevřená i jejímu okolí, například zástupcům obce nebo regionu, učitelům okolních škol, rodičům a dalším hostům, dle vašeho uvážení. Součástí Evropského dne bude krátký seminář vedený lektorem Domu zahraničních služeb, který seznámí všechny pedagogické pracovníky školy i hosty s Programem celoživotního učení a dalšími aktivitami administrovanými Domem zahraničních služeb (DZS) – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Kdy se Evropský den bude konat?

Evropský den může škola uspořádat jakýkoli den od 9. května do 27. června 2013.

Kdo se může zapojit?

Soutěže se mohou zúčastnit MŠ, ZŠ a SŠ ze všech krajů ČR, které doposud nečerpaly finanční prostředky v rámci Programu celoživotního učení a vzdělávají žáky s jakýmkoli typem znevýhodnění.

* školy, které částečně integrují žáky se znevýhodněním nebo školy, které se takto specializují * školy vzdělávající i žáky z menšinových komunit * školy vzdělávající i žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí * školy vzdělávající i žáky dle RVP LMP nebo RVP ZŠS * školy při nemocnicích, ústavech nebo dětských domovech * střední školy praktické * školy pomáhající žákům ohroženým předčasným ukončením vzdělávání

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu s přílohou "Návrh programu Evropského dne" na adresu soutez@dzs.cz a vyplněním online dotazníku (zde) do 5. dubna 2013.

 • Při sestavování programu se pro inspiraci seznamte s hodnotícími kritérii a s online dotazníkem.
 • V emailu uveďte kontaktní osobu, název a adresu školy.
 • Do programu o rozsahu min. 1 str. A4 uveďte vámi zvolený název Evropského dne, cíle, náplň a časový harmonogram.
 • Zařaďte do programu také realizaci semináře DZS (v rozsahu 90 min., mezi 10–16 hod.), který pracovníci DZS organizačně zajistí. Jako zajímavý doplněk vašeho Evropského dne připravíme zábavné vzdělávací aktivity o Evropě pro třídy/skupiny žáků. Pro tyto aktivity – krátké kvízy, křížovky, doplňovačky o Evropě – je vhodné vyčlenit jednu učebnu, kde se třídy/skupiny žáků prostřídají (cca po 15 minutách, max. 150 minut celkem, mezi 10–14 hod.). Aktivity pro žáky lze případně plánovat i paralelně se seminářem DZS.

Výherci soutěže budou vybráni odbornou hodnotící komisí na základě těchto kritérií:

 • Škola dosud nečerpala finanční prostředky v rámci Programu celoživotního učení.
 • Škola vzdělává i žáky s jakýmkoli typem znevýhodnění.
 • Rozsah a kreativita plánovaného programu, jeho pedagogický přínos.
 • Počet zapojených učitelů a žáků.
 • Počet pozvaných hostů Evropského dne a účastníků semináře DZS.

Co vítěz vyhraje?

 • Vítězové získají finanční podporu na realizaci Evropského dne v celkové výši 30 000 Kč.
 • Věcné odměny pro žáky zúčastněné ve vzdělávacích aktivitách a občerstvení pro účastníky semináře DZS.
 • Výstupy z Evropského dne budou zveřejněny na www.evropanasimaocima.cz, dále šířeny a mediálně propagovány.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kontaktní osobu DZS pro tuto soutěž: Petr Chaluš, petr.chalus@naep.cz.

Zde si můžete stáhnout informační plakát k soutěži (pdf, 1.97 MB)