Foto z projektových dnů

Projektové dny „Evropa hrou“

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale i knihovny, domovy mládeže, neziskové organizace, a další instituce, které dosud nečerpaly finance v rámci programu Erasmus+.

Do Evropských projektových dnů 2015 – Evropa hrou, se přihlásilo celkem 67 škol a vzdělávacích institucí z celé republiky. Projektové dny probíhaly od 4. května do 25. června 2015 na vítězných školách.

Soutěžním úkolem bylo zpracování návrhu, jak by měl probíhat projektový den na dané škole či instituci. Hlavním cílem bylo přiblížit Evropské státy a jejich kulturu nevšedním způsobem. Součástí programu byl také seminář o programu Erasmus+. Ze všech přihlášených byly vybrány nejvíce kreativní a netradiční nápady, které byly zaslány do 10. dubna 2015. Vítězné návrhy projektových dnů získaly podporu DZS. Celkem bylo realizováno ve spolupráci s DZS 16 Evropských projektových dní po celé republice.

Hodnotící zpráva - Evropské dny 2015 (.pdf)

Zapojte se do programu Erasmus+