Foto z projektových dnů

Projektové dny "Evropa v pohybu"

Hlavním úkolem soutěže „Evropa v pohybu" bylo sestavení návrhu programu evropského sportovního dne, v rámci kterého byl propagován program Erasmus+, který je otevřen i pro oblast sportu. Soutěž byla vyhlášena dne 30. 9. 2015. Uzávěrka soutěže byla dne 15. 10. 2015.

Program akce si mohl organizátor naplánovat zcela dle svých představ v rozsahu ½ - celý den. Aktivity bylo možno uskutečnit jak ve vnitřních, tak venkovních prostorech, mohly se skládat z turnajů, závodů či výukových lekcí pro veřejnost, nebo bylo možné naplánovat kombinaci těchto aktivit. Akce měla být otevřená široké veřejnosti, například rodičům sportovců, zástupcům obce nebo regionu, trenérům, zájemcům o danou sportovní aktivitu, členům jiných oddílů, pracovníkům s mládeží, vzdělavatelům, zaměstnavatelům a dalším hostům.

Výherci soutěže byli vybráni odbornou hodnotící komisí na základě těchto kritérií:

  • pořadatel akce dosud nečerpal finanční prostředky v rámci programu Erasmus+
  • akce byla otevřena různým cílovým skupinám
  • rozsah a kreativita plánovaného programu
  • předpokládaný počet zapojených osob

Prezentace Erasmus+ v rámci programu evropského sportovního dne byla zajištěna Domem zahraniční spolupráce. Po celý průběh akce byly vystaveny bannery k programu ERASMUS+. Současně byl připraven prostor pro distribuci informačních a propagačních materiálů.

Odborná hodnotící komise vybrala 18 úspěšných žadatelů z různých regionů České republiky. Tito žadatelé uspořádali v období od 2. do 30. listopadu 2015 evropský den sportu, který seznámil veřejnost v dané lokalitě s nabídkou sportovního vyžití a zároveň informoval o možnostech účasti v programu Erasmus+ v oblasti sportu.

Pro podrobnější informace o možnostech získání grantů v oblasti sportu z programu Erasmus+ poskytovaných z evropských fondů, zorganizoval Dům zahraniční spolupráce informační seminář, který se konal dne 4. prosince 2015 v Praze. Semináře se zúčastnilo 128 účastníků z různých typů organizací a institucí z celé České republiky.

Zapojte se do programu Erasmus+