Video z projektových dnů

Další videa

Foto z projektových dnů

Projektové dny „Škola v Evropě, Evropa ve škole“

Dům zahraničních služeb (od r. 2013 Dům zahraniční spolupráce) vyhlásil soutěž pro mateřské, základní a střední školy o nejlepší koncept programu Projektového dne na téma „Škola v Evropě, Evropa ve škole“. Cílem projektových dnů bylo seznámit žáky, učitele a pozvané hosty s Evropou kreativním způsobem a motivovat je k zapojení se do evropských vzdělávacích programů.

V rámci programu Projektového dne byl představen učitelům a pozvaným hostům zejména Program celoživotního učení iniciovaný Evropskou komisí. Program napomáhá evropským školám vzájemně spolupracovat, učitelům i žákům umožňuje setkávat se, inspirovat se a vzdělávat se v Evropě.

Projektové dny probíhaly v říjnu a listopadu 2012 v rámci celé České republiky. Projektový den školy zaměřily zejména na představení kultury a jazyka evropských zemí. Během těchto dnů celá škola žila projektem, probíhaly tvůrčí dílny, kvízy a soutěže pro žáky i pozvané hosty. Akci doplnily vzdělávací aktivity o Evropě připravené pracovníky Domu zahraničních služeb.

Zapojte se do Programu celoživotního učení