Evropa a sport

Čtvrtý ročník výtvarné soutěže, tentokrát s podtitulem „EVROPA A SPORT – sporty běžné i netradiční, historické i nové, oblíbené i zapomenuté“, pořádal Dům zahraniční spolupráce pro vzdělávací instituce, studentské nebo sportovní spolky a kluby, neziskové organizace.

Každá registrovaná instituce mohla zaslat až 5 příspěvků. Celkem se do soutěže přihlásilo 82 institucí a obdrženo bylo více než sto příspěvků.

Odborná porota složená ze zástupců Domu zahraniční spolupráce vybrala nejlepší příspěvky, jejichž tvůrci obdrželi drobné ceny. Vítězné i ostatní příspěvky najdete v galerii.

Vítězné příspěvky
Galerie všech příspěvků