Evropa v koláži

Druhý ročník výtvarné soutěže, tentokrát s podtitulem „Evropa v koláži napříč časem i kulturami“, pořádal Dům zahraniční spolupráce opět pro žáky mateřských, základních a středních škol v České republice. Škola mohla registrovat až dvě třídy a každá z nich mohla zaslat koláž na jedno z připravených témat:

  • Dějiny Evropy
  • Cestování Evropou
  • Život v Evropě

Celkově se akce zúčastnilo 132 tříd ze 78 škol. Soutěžní koláže byly hodnoceny ve třech níže uvedených kategoriích:

Vítězné koláže