Galerie koláží - ZŠ

Rádi bychom upozornili, že se nejedná o všechny zaslané koláže, ale vždy o jeden příspěvek za třídu, který byl hodnocen, tak jak bylo stanoveno v pravidlech soutěže.